SK Bellos – ULTIMATE FIGHTING oo. s.
ul. Václavská 20/2073, Praha 2 – Placu Karola
CzechyOrg: 22877339
Telefon: +420 731-760-166E-mail: info@Bellos-UltimateFighting.cz
Możliwość wynajęcia na siłowniFormularz kontaktowy
Powiększ mapę
Wydarzenia na lipiec / sierpień 2019

--------------------------------

Ze względu na tryb prázdninovému, Wszyscy członkowie będą podlegać wprowadzić kartę. Siłownia będzie do wygrania w każdym czasie w drodze porozumienia (nie tylko podczas regularnego treningu) Akcja 1+1 :-) tzn. Ćwiczenia z przyjacielem

REZERWACJA

--------------------------------

--------------------------------

MMA rekrutacji nowych członków

Nabor Piękne MMA

REZERWACJA Belloso

--------------------------------

Rekrutacja nowych członków MUSADO MCS

Rekrutacja MUSADO P2

REZERWACJA MUSADO

--------------------------------