Rezervaci provádějte pouze formou sms na uvedený kontakt, a to nejpozději 1 hod. před začátkem Vámi požadované rezervace.

Forma sms:
jméno a příjmení, název tréninkové jednotky (MMA/KP/SZ aj.,) datum a čas.

Max. počet osob na 1 tréninkovou jednotku: 14

Proč se rezervovat?

Financování Bellos – Ultimate Fighting je zajištěno především sponzoringem, a proto nejsme nuceni ustupovat z pravidel a ubýrat na kvalitě výcviku.Akce pro měsíc prosinec 2018

--------------------------------

14.12. Vánoční besídka

--------------------------------

16.12. Střelecký výcvik

střelecký výcvik

REZERVACE

--------------------------------

Nábory do klubů pro rok 2019

--------------------------------

Nábor nových členů MMA

Nábor Bellos MMA

REZERVACE BELLOS

--------------------------------

Nábor nových členů MUSADO MCS

Nábor MUSADO P2

REZERVACE MUSADO

--------------------------------