Nezařazené

Rezervaci provádějte pouze formou sms na uvedený kontakt, a to nejpozději 1 hod. před začátkem Vámi požadované rezervace.

Forma sms:
jméno a příjmení, název tréninkové jednotky (MMA/KP/SZ aj.,) datum a čas.

Max. počet osob na 1 tréninkovou jednotku: 14

Proč se rezervovat?

Financování Bellos – Ultimate Fighting je zajištěno především sponzoringem, a proto nejsme nuceni ustupovat z pravidel a ubýrat na kvalitě výcviku.

Hlavním úkolem bojové přípravy, je všeobecná a speciální pohybová činnost se zaměřením na specifickou problematiku boje. Cílem jednotlivých tréninkových jednotek je tvorba celistvého systému a jeho reálné využití v praxi. Základní strukturu jednotlivých specifikací tvoří:

• Boj v postoji
• Boj na zemi

Tyto mají samozřejmě jednotlivé podsekce:

• Údery, kopy, přehozy, porazy, podmety, páky a jejich kombinace

 

Samotná příprava je vytvořena hlavními instruktory s několikaletými zkušenostmi, a to jak praktickými, tak samozřejmě teoretickými.  Výcviky jsou vedeny hlavními instruktory, nebo instruktory klubovými. Každý instruktor má minimálně tyto zkušenosti: základní penzum znalostí z oborů  pedagogika, anatomie, biomechanika, biochemie, kondičního rozvoj a v neposlední řadě minimální praxe 5 let v bojových uměních/sportech.

Pro sestavení osobního tréninkového plánu  se specifickým požadavkem na jednotlivá úskalí cvičence je třeba osobní konzultace. (příprava na závod, osobní rozvoj, aj.)

Rozpis tréninkových jednotek naleznete v našem EVENT kalendáři na hlavní straně.

Kondiční tréninky jsou zaměřeny na vyvolávání adaptačních změn v organismu, a to především na rozvoj pohybových, rychlostních a silových schopností. Při trénincích instruktoři využívají především váhy cvičenců, ale samozřejmě i prostředků pro zvýšení účinnosti jednotlivých cviků. V námi nabízených kondičních trénincích je tedy proces rozdělen dle sledovaného cíle na:

• Všeobecnou kondiční přípravu
• Speciální kondiční přípravu

A s tím související náročnost:

• Intenzivní kondiční příprava
• Průběžná kondiční příprava
• Rekondiční cvičení

U jednotlivých kondičních jednotek tedy bude uvedena specializace. (viz. vytrvalost, síla, výbušnost, redukce váhy, rozvoj motorických schopností apod.)

Pro sestavení plánu osobní kondiční přípravy se specifickým požadavkem na jednotlivá úskalí cvičence je třeba osobní konzultace.

Více o kondiční přípravě naleznete zde:

Informační odkazy pro specifikaci jednotlivých složek kondiční přípravy včetně problémových tělesných partií připravujeme. Děkujeme za pochopení.

Náhled do obsahu:

– tréninkové jednotky pro zvyšování vytrvalosti
– tréninkové jednotky pro zvyšování tělesné síly
– tréninkové jednotky pro zvyšování silové výbušnosti
– tréninkové jednotky pro redukci váhy
– tréninkové jednotky pro specifické tělesné partie muži/ženy
………..(břicho, hýždě, stehna, lýtka, apod.)………..
– tréninkové jednotky pro zvyšování flexibility
– a další.

Rozpis tréninkových jednotek naleznete v našem EVENT kalendáři na hlavní straně.

Sdružení SK Bellos Ultimate Fighting o.s. organizuje a sdružuje fyzické a právnické osoby, které provozují tělovýchovnou a sportovní činnost zaměřenou na bojové sporty, bojová umění, sebeobranu a adrenalinové sporty jako jsou potápění, střelba, horolezectví, paintball, apod., výuku a výcvik přežití v extrémních a přírodních podmínkách včetně činností osvětových, vzdělávacích a lektorských.

Děkujeme za pochopení.

Vaši instruktoři

 Akce pro měsíc únor 2021

--------------------------------

Střelecký výcvik

STŘELECKÝ VÝCVIK

REZERVACE

--------------------------------

Nábor nových členů MMA 2021 - po celý rok 2021

Nábor Bellos MMA

REZERVACE BELLOS

--------------------------------

Nábor nových členů MUSADO MCS 2021 - po celý rok 2021

Nábor MUSADO P2

REZERVACE MUSADO

--------------------------------